Suomen Toimitusjohtajakoulu

Suomen Toimitusjohtajakoulu tavoittaa vuosittain tuhannet suomalaiset pk-yritykset Solmian yhteistyön avulla

Tj-koululla on pitkä historia ja vahva kokemus pk-yritysjohdon valmentamisesta, joten näkemystä löytyy myös toimivan myynnin rakentamisesta. Tj-koulu toteuttaa opettamiaan oppeja myös käytännössä, ja on rakentanut myyntisuppilon, jonka ulkoistettuna osana soittotyön osalta toimii Solmia yrityspalvelut.

Potentiaalisia asiakkaita Tj-koululle ovat etenkin kasvu- ja kehittämishaluiset pk-yritykset. Solmian liidien hankinta puree juuri pk-yrityksiin, joissa päättäjän tavoittaminen puhelimitse on todennäköisempää kuin suuryrityksissä. Jos pk-yrityksen päättäjä innostuu valmennuksesta, ei tapaamisen sopiminen asiantuntijan kanssa ole aina välttämätöntä. Tyypillisesti Solmian soittajan puhelun jälkeen potentiaalinen asiakas saa kiinnostavasta valmennuksesta sähköisen esitteen, ja Tj-koulun edustaja soittaa sovitusti toisen puhelun. Asiantuntijan aikaa varataan niihin soittoihin, joissa tarve ja tarjonta kohtaavat.

Solmian soittajat käyttävät soittotyössä osaa Tj-koulun omasta asiakasjärjestelmästä. Näin pystytään tavoittamaan kaikista potentiaalisimmat asiakkaat javälttämään turhat päällekkäisyydet.

Soittotyön tavoitteet on määritelty yhdessä Tj-koulun kanssa, ja niissä on pysytty. Jos haasteita ilmenee, käydään asiaa yhdessä avoimesti läpi, ja keksitään ratkaisuja. Pitkään jatkunut yhteistyö on myös syventänyt soittotiimin tuntemusta TJ-koulun toiminnasta. Solmian tiimiläisistäkin kaksi on käynyt Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennuksissa, joten tyytyväinen asiakkuussuhde on molemminpuolinen.

”Olemme käyttäneet Solmian palveluita jo pitkään. Yhteistyö on toimintamme kannalta erittäin tärkeää ja se on sujunut hienosti. Projektit on saatu mukavasti yhdessä maaliin ja tulokset ovat olleet tavoitteiden mukaisia kiireiselläkin aikataululla.”

Pekka Pirnes, varatoimitusjohtaja, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy