Solmia

Markkinatutkimus

Markkinatutkimus pureutuu markkinoiden mielipiteisiin. Potentiaalisten asiakkaiden ennakkoluuloja, odotuksia, maksuvalmiutta tai pelkoja voidaan selvittää laadukkaalla puhelinkyselyllä. Markkinatutkimuksen kysymysten asettelussa nousee esiin kaksi merkittävää näkökulmaa:

Markkinatutkimuksen tulos on usein heikosti ennakoitavissa, joten olettamusten tekeminen ei ole kannattavaa. Heikko ennakoitavuus onkin juuri peruste tutkimuksen toteutukselle.

Perustamisvaiheessa oleva yritys voi kartoittaa tuotteensa tai palvelunsa kysyntää markkinatutkimuksella ennen muita vaadittavia investointeja. Markkinatutkimus vähentää näin riskien määrää. Tutkimuksen kohteena voivat olla niin kuluttajat kuin yrityksetkin, riippuen tuotteen tai palvelun suunnitellusta kohderyhmästä.

Uuden tuotteen lanseeraus on jo toimivan yrityksen uhka ja mahdollisuus. Ennen lanseerausta toteutettu markkinatutkimus antaa suuntaviivoja mainonnan suunnittelulle, tuotekehitykselle ja potentiaaliselle kysynnälle. Lanseerausta varten voidaan myös selvittää kiinnostuneita jälleenmyyjiä.