Solmia

Buukkauspalvelu

Buukkauspalvelu on keino ulkoistaa asiakastapaamisten sopiminen joko kokonaan tai osittain. Ulkoistettu buukkaus vapauttaa myyjän ajan muuhun työhön, mikä tehostaa yrityksen myyntiä. Buukkaus on usein aikaa vievin osuus myyjän asiakashankinnassa, joten lisäapu kalenterin täyttämiseen on kannattavaa.

Buukkaus ei ole puhelinmyyntiä, mikä onkin ulkoistetun buukkauksen vahvuus. Laadukas buukkaus on lämminhenkinen, kiinnostuksen herättävä, positiivisen mielikuvan antava sekä selkeä. Puhelun tavoitteena on sopia asiakastapaaminen. Kun myyjä itse hoitaa kylmäsoittoja, puhelun tarkoitus saattaa unohtua, ja buukkauspuhelu sekoittuu puhelinmyyntiin. Etenkään asiantuntijapalveluiden kohdalla puhelinmyynti on harvoin toimivin ratkaisu.

Toimimme aina toivomaanne yrityskuvaa vaalien. Jokaista toimeksiantajaa kohti koulutamme vähintään kaksi soittajaa, joten esimerkiksi mahdollisissa sairastapauksissa kohtuutonta katkoa soittotyössä ei pääse syntymään.

Buukkaus kampanjan yhteydessä

Voimme hoitaa buukkauksen kampanjana juuri teille sopivana ajankohtana liittyen. Esimerkiksi tarjouskampanjan tehostaminen buukkauspalvelulla sekä uuden tuotteen tai palvelun lanseeraamisen vahvistaminen buukkauksella ovat erinomaisia esimerkkejä kampanjalle sopivista ajankohdista. Tarjoamme apua myös kohderyhmän suunnitteluun, joten suosittelemme että olette ajoissa yhteydessä. Paras onnistuminen syntyy huolellisella suunnittelulla. Kohderekisterin buukkauksia varten voitte joko toimittaa käyttöömme itse, tai tarjoamme yhdessä hiotun B-to-B rekisterin osana palvelua. Kuluttajarekisterit tilamme tarvittaessa yhteistyökumppaneilta ja läpilaskutamme toimeksiantajalta.

Buukkaus jatkuvana yhteistyönä

Tarjoamme buukkausta myös jatkuvana yhteistyönä siten, että sovimme tietyn määrän buukkaustunteja kuukausitasolla. Minimituntimäärä on 14 soittotuntia kuukaudessa. Valitsemme aina tarpeisiinne ja yrityskuvaanne sopivan soittajan. Jatkuvan buukkausyhteistyön vahvuuksia ovat jatkosoittopyyntöjen tehokas hyödyntämien, soitonrungon ja lähestymistavan jatkuva hiominen sekä erityisesti tuotteenne tai palvelunne tutuksi tuleminen soittajille. Pystymme ajan kuluessa tunnistamaan niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin, jotta soittotyön kehittäminen tehostuu. Palvelumme on asiakaslähtöinen ja suunnittelemme yhdessä yrityksellenne parhaan kohderyhmän ja puhelun keihäänkärjen.

Liidi eli asiantuntijan jatkosoittopyyntö

Erityisesti asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset saattavat kokea, ettei ulkoistettu buukkaus ole kannattavaa. Tämä johtuu siitä, että palvelun sopivuus potentiaaliselle asiakkaalle selviää vasta asiantuntijan oman arvion ja keskustelun kautta. Yksittäisen asiakastapaamisen vaatima valmistautuminen ja Suomen mittakaavassa myös matkustukseen vaadittava aika saattavat muodostua kohtuuttoman suuriksi, mikäli tapaamisia sovitaan ilman varmuutta siitä, onko kyseessä aidosti potentiaalinen asiakas. Liidien hankinta on ratkaisu näihin tilanteisiin. Tarjoamme buukkausten sijaan, tai niiden ohessa, liidien hankintaa, eli sovimme potentiaalisten asiakkaiden kanssa asiantuntijan jatkoyhteydenotosta.

Liidit ovat hyvä ratkaisu myös silloin, mikäli tapaaminen ei ole välttämätön kaupan syntymiseksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi koulutuksista kiinnostuneiden kartoittaminen, markkinointitilaisuuksiin rekrytointi, messukampanjat…

Kustannukset liidikohtaisesti jäävät kokonaisuutena pienemmiksi kuin kustannukset buukkauksista. Keskustellaan ihmeessä lisää, ja pohditaan kumpi lähestymistapa sopii juuri teidän yrityksenne tarpeisiin!