Solmia

Asiakastyytyväisyyskysely

Kaipaatko tietoa siitä, mitä asiakkaat teidän yrityksestänne ajattelevat?

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat erinomainen keino kerätä tietoa oman palvelun ja myynnin kehittämistä varten. Voimme toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyt joko kokonaisvaltaisena palveluna suunnittelusta loppuraporttiin saakka, tai tarjoamme pelkän toteutuksen puhelimitse itse rakentamaanne asiakaskyselyyn.

Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyt puhelimitse. Voimme myös rakentaa kyselylomakkeen asiakaspalvelijoidenne käyttöön, mikäli kysely on syytä toteuttaa henkilökohtaisesti (esimerkiksi hoitoalalla ikäihmisten parissa). Puhelinkyselyt toteutamme toimeksiantajan toimittamaa asiakasrekisteriä käyttäen. Laadimme yhdessä tavoitteet kyselyn laajuudelle. Kyselyt palvelevat niin B-to-B kuin B-to-C yrityksiä.

Asiakastyytyväisyyskysely on hyvä toteuttaa säännöllisesti, jotta tiedätte mihin suuntaan asiakaspalvelun kehitys on menossa. Asiakastyytyväisyyskysely voidaan myös rakentaa ennen/jälkeen-metodilla, mikäli yrityksessänne on ajankohtaisia koulutuksia tai muita muutoksia. Kun asiakaspalvelussanne on osaamisen haasteita, suosittelemme yhteistyökumppaniksi henkilökunnan ja johdon valmennuksiin Valmennustalo Virtaa.

Asiakkaan kokemuksen ymmärtäminen on tärkeää. Asiakastyytyväisyyskysely antaa vastauksia siihen, missä asioissa on onnistuttu ja missä ei. Kysely ei ole yksilön näkökulma, vaan antaa suuntaa onnistumisesta kokonaisuutena. Kun tavoitteenanne on kehittää asiakaskokemusta erityislaatuiseksi ja kaipaatte ratkaisuja asiakastyytyväisyyskyselyssä esiin nousseisiin haasteisiin, suosittelemme yhteistyökumppaniksi Palvelumuotoilu Paloa.

Pk-yritysten asiakastyytyväisyyskyselyt

Pienemmillä yrityksillä asiakastyytyväisyyskysely jää usein toteuttamatta, koska pelätään kyselyn kohtuuttomia kustannuksia. Me tarjoamme kyselyitä räätälöidysti myös pienten yritysten tarpeisiin. Voimme yhdessä sopia budjetin kyselylle ja rakennamme toteutuksen budjetin mukaan. Hyvin suunniteltu pienen yrityksen asiakastyytyväisyyskysely saattaa tuottaa moninkertaisesti takaisin myyntinä, kun ongelmakohtiin osataan kyselyn avulla puuttua!

Pienen budjetin tehostamiseksi voimme suunnitella myös asiakastyytyväisyyskyselyn, josta olisi mahdollisimman suuri myynnillinen etu. Tällaisissa tilanteissa kyselyyn voidaan lisätä esimerkiksi buukkauksen mahdollisuus tai erityistarjouksesta mainitseminen.